Uw gegevens konden niet worden opgeslagen. Probeer het opnieuw.
Dank je wel voor het mee doen.

Snel meer bouwen voor iedereen! Teken de petitie!

Tot 2030 hebben we in Nederland 900.000 nieuwe woningen nodig!

Uw gegevens konden niet worden opgeslagen. Probeer het opnieuw.
Dank je wel voor het mee doen.

Snel meer bouwen voor iedereen! Teken de petitie.

Teken snel, 450.000 huishoudens wachten op een woning!

Al deze mensen hebben geen tijd om te wachten op nieuwbouwwijken. En dat hoeft ook niet. Want de oplossing is er al. We kunnen hen direct een veilig en warm thuis geven. In flexhomes die er al binnen 9 maanden kunnen staan, terwijl nieuwbouwprojecten vijf of zes jaar op zich laten wachten. Zo kunnen mensen een nieuwe start maken in hun eigen, vertrouwde omgeving.

Sinds de Tweede Wereldoorlog is de woningnood niet zo hoog geweest als nu. We kennen allemaal wel iemand die op zoek is naar een eigen thuis. I&O Research peilde in januari 2022 voor de presentatie van het nieuwe kabinet dat Nederland de woningmarkt als belangrijkste thema ziet waar de politiek werk van moet maken.  We hebben daarom geen tijd te verliezen.

Wonen is te belangrijk om er een politieke strijd van te maken. Starters, mensen met urgentie, ouderen, arbeidsmigranten of statushouders: we hebben geen tijd voor discussies over wie als eerste een huis moet krijgen, we moeten gewoon snel meer bouwen voor iedereen. Anders staat uiteindelijk iedereen met lege handen. Terwijl al deze mensen recht hebben op een eigen huis.

Mensen hebben recht op een warm en veilig thuis.
Doe mee, teken de petitie, want WONEN KAN NIET WACHTEN! 

We hebben in Nederland te weinig woningen. Veel te weinig! Daarom moet de overheid het snel bijbouwen van woningen zo snel mogelijk toestaan.

We hebben snel woningen nodig voor: 

  • Gescheiden ouders, die met de kinderen op straat staan;
  • Starters die al heel lang toe zijn aan een eigen plek; 
  • Ouderen die klem zitten in een te groot huis; 
  • Jonge gezinnen die geen huis kunnen kopen in de stad van hun keuze; 
  • Harde werkers die geen woning dicht bij hun werk kunnen krijgen. 

Tot 2030 hebben we in Nederland 900.000 nieuwe woningen nodig!

Deze mensen hebben geen tijd om te wachten op nieuwbouwwijken. En dat hoeft ook niet. De oplossing is er al:

We geven mensen binnen 9 maanden een veilig en warm thuis in flexhomes.

Mensen hebben recht op een warm en veilig thuis.
Doe mee, teken de petitie, want WONEN KAN NIET WACHTEN! Tot 2030 hebben we in Nederland 900.000 nieuwe woningen nodig!

Deze mensen hebben geen tijd om te wachten op nieuwbouwwijken. En dat hoeft ook niet. De oplossing is er al:

We geven mensen binnen 9 maanden een veilig en warm thuis in flexhomes. 


Mensen hebben recht op een warm en veilig thuis.
Doe mee, teken de petitie, want WONEN KAN NIET WACHTEN! 

We hebben in Nederland te weinig woningen. Veel te weinig! Daarom moet de overheid het snel bijbouwen van woningen zo snel mogelijk toestaan.

Teken de petitie om het woningtekort op te lossen!

We hebben snel woningen nodig voor:

Gescheiden ouders, die met de kinderen op straat staan; 

Starters die al heel lang toe zijn aan een eigen plek; 

Ouderen die klem zitten in een te groot huis; 

Jonge gezinnen die geen huis kunnen kopen in de stad van hun keuze; 

Harde werkers die geen woning dicht bij hun werk kunnen krijgen.

Privacy statement

Tulpenstraat 75, 4818 GT Breda

In samenwerking met SUE & the Alchemists

Privacy statement

Tulpenstraat 75, 4818 GT Breda

In samenwerking met SUE & the Alchemists

Het platform is opgericht om aandacht te vragen voor de woningnood in Nederland en flexwonen als onderdeel van de oplossing. Flexwonen is zeker niet het enige dat we nodig hebben, maar kan in onze ogen op korte termijn al mensen aan een eigen thuis helpen. Dit is volgens een recente peiling van I&O Research het belangrijkste thema onder de Nederlandse bevolking. Van starters die bij hun ouders moeten blijven wonen tot gescheiden moeders die met hun kinderen op straat dreigen te belanden. En van keihard werkende (internationale) werknemers tot senioren die vastzitten in hun te grote woningen. Er zijn veel mensen met spoed op zoek naar een fijne plek om te wonen. Wij vragen aandacht voor dit probleem in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Wij zijn heel nadrukkelijk geen politiek gekleurd platform. Wij willen dat alle politieke partijen onze missie onderschrijven. Wij willen dat de politiek werk maakt van alle oplossingen voor de woningnood. Die op lange termijn, maar zeker ook die op korte termijn. De nood is te hoog om te discussiëren over perfecte oplossingen. Onze oproep is ‘zoek niet alleen naar het ideale wat niet haalbaar is, maar doe óók wat nú mogelijk is’. Wij willen dat de politici over hun eigen schaduw stappen om hier geen politiek strijd van te maken ten koste van al die woningzoekenden. Wij kunnen ons niet voorstellen dat politieke partijen dit streven niet kunnen onderschrijven.

Nee. Wij zullen ons als platform in de toekomst niet op andere terreinen begeven of andere standpunten onder de aandacht brengen. Wij richten ons op flexwonen als onderdeel van het pakket aan oplossingen voor de woningnood.

Het platform wordt vooral ondersteund door heel veel verschillende gewone mensen die de petitie ondertekenen. Mensen die zelf op een huis wachten of anderen willen steunen die dat doen. Daarnaast zijn er veel instanties, organisaties en bedrijven die ons platform ondersteunen. Een deel daarvan zie je ook op onze website terug. Natuurlijk zijn we ook blij met de steun van (lokale) politieke partijen. Deze staan onder het kopje sympathisanten vermeld.

De campagne wordt georganiseerd met behulp van SUE & The Alchemists. Zie www.wearesata.com

In beginsel is het platform in heel Nederland en online actief. Daar waar wij campagnekansen zien zullen wij ook ‘offline’ campagnevoeren op verschillende plaatsen in Nederland.

Dit initiatief wordt ondersteund door:

Veelgestelde vragen

Wij nodigen organisaties en partijen van harte uit om zich als sympathisant te melden, zodat wij hiervan melding kunnen maken. U kunt zich melden op ikdoemee@wonenkannietwachten.nu